Gurindam Dua Belas

            Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gurindam?? Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari Tamil (India).

Ciri-Ciri Gurindam :

  1. Sajak akhir berirama a-a ; b-b ; c-c dst.
  2. Berasal dari Tamil (India)
  3. Isinya merupakan nasihat yang cukup jelas yakni menjelaskan atau menampilkan suatu sebab akibat.

Contoh :

Kurang pikir kurang siasat (a)

Tentu dirimu akan tersesat (a)

 

Barang siapa tinggalkan sembahyang (b)

Bagai rumah tiada bertiang (b)

 

Jika suami tiada berhati lurus (c)

Istri pun kelak menjadi kurus (c)

 

            Nah Gurindam Dua belas ini merupakan karya Raja Ali haji yang terdiri dari dua belas pasal dimana isi dari pasal-pasal tersebut mempunyai nasehat tertentu.

 

Pasal yang Pertama : (berisi nasehat tentang agama)

Barang siapa tiada memegang agama,

sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

Barang siapa mengenal yang empat,

maka ia itulah orang yang ma’rifat.

Barang siapa mengenal Allah,

suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

Barang siapa mengenal diri,

maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.

Barang siapa mengenal dunia,

tahulah ia barang yang teperdaya.

Barang siapa mengenal akhirat,

tahulah ia dunia mudarat.

 

Pasal yang Kedua : (Berisi nasehat tentang rukun islam)

Barang siapa mengenal yang tersebut,

tahulah ia makna takut.

Barang siapa meninggalkan sembahyang,

seperti rumah tiada bertiang.

Barang siapa meninggalkan puasa,

tidaklah mendapat dua termasa.

Barang siapa meninggalkan zakat,

tiadalah hartanya beroleh berkat.

Barang siapa meninggalkan haji,

tiadalah ia menyempurnakan janji.

 

Pasal yang Ketiga : (berisi nasehat tentang pengendalian diri lewat panca indera)

Apabila terpelihara mata,

sedikitlah cita-cita.

Apabila terpelihara kuping,

khabar yang jahat tiadalah damping.

Apabila terpelihara lidah,

niscaya dapat daripadanya paedah.

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,

daripada segala berat dan ringan.

Apabila perut terlalu penuh,

keluarlah fi’il yang tiada senunuh.

Anggota tengah hendaklah ingat,

disitulah banyak orang yang hilang semangat.

Hendaklah peliharakan kaki,

daripada berjalan yang membawa rugi.

 

Pasal yang Keempat : (berisi nasehat tentang sifat-sifat dan bekerjanya pikiran serta perasaan manusia)

Hati kerajaan di dalam tubuh,

jikalau lalim segala anggotapun rubuh.

Apabila dengki sudah bertanah,

datanglah daripadanya beberapa anak panah.

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,

disitulah banyak orang yang tergelincir.

Pekerjaan marah jangan dibela,

nanti hilang akal dikepala.

Jika sedikitpun berbuat bohong,

boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

Tanda orang yang amat celaka,

aib dirinya tiada ia sangka.

Bakhil jangan diberi singgah,

itupun perampok yang amat gagah.

Barang siapa yang sudah besar,

janganlah kelakuannya membuat kasar.

Barang siapa perkataan kotor,

mulutnya itu umpama ketur.

Dimana tahu salah diri,

jika tidak orang lain yang berperi.

Pekerjaan takbur jangan dirapih,

sebelum mati didapat juta sapih.

 

Pasal yang Kelima : (berisi nasehat tentang mengenal sifat-sifat luhur)

Jika hendak mengenal orang berbangsa,

lihat kepada budi dan bahasa.

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,

sangat memeliharakan yang sia-sia.

Jika hendak mengenal orang mulia,

lihatlah kepada kelakuan dia.

Jika hendak mengenal orang yang berilmu,

bertanya dan belajar tiadalah jemu.

Jika hendak mengenal orang yang berakal,

didalam dunia mengambil bekal.

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,

lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

 

Pasal yang Keenam : (berisi nasehat tentang kawan hidup yang sejati)

Cahari olehmu akan sahabat,

yang boleh dijadikan obat.

Cahari olehmu akan guru,

yang boleh tahukan tiap seteru.

Cahari olehmu akan isteri,

yang boleh di menyerahkan diri

Cahari olehmu akan kawan,

pilih segala orang yang setiawan.

Cahari olehmu akan abdi,

yang ada baik sedikit budi.

 

*Dikutip dari Buku Cetak dan Catatan Bahasa Melayu Tingkat SMP

 

Nama   : Tekla Shintauli Lorentina

Npm    : 27211068

Kelas   : 2EB01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s